Windykacja polubowna i sądowa – czym się różnią?

Głównym celem windykacji jest odzyskanie pieniędzy dla wierzyciela. W tym celu wykorzystuje ona dwa rodzaje czynności – windykację polubowną oraz sądową. Czym różnią się one pomiędzy sobą?

 

Współcześnie windykacja bazuje na szeregu różnych metod o zmiennej skuteczności, kosztach prowadzenia oraz czasie oczekiwania na efekt. Podział czynności windykacyjnych polega przede wszystkim na odgraniczeniu tych prowadzonych przez samego windykatora od tych, które obejmują drogę sądową. W związku z tym windykacja dzielona jest na polubowną, czyli miękką oraz na sądową czyli twardą.

Windykacja polubowna – miękka

Windykacja tego rodzaju polega przede wszystkim na monitowaniu – informowaniu dłużnika na temat jego obowiązku spłaty zadłużenia. Najczęściej stosowana jest ona do „świeżych długów”, czyli tych, które powstały niedawno – zwykle jej metody wykorzystywane są już wtedy, gdy od obowiązku spłaty zadłużenia minęły 3 miesiące, niemniej jednak może być ona również stosowana w przypadku długów starszych.

Na windykację polubowną składają się takie czynności jak:

  • windykacja zdalna – przesyłanie listów do dłużnika oraz kontakt telefoniczny
  • windykacja osobista – prowadzona najczęściej wtedy, gdy metody zdalne nie przynoszą odpowiedniego rezultatu, ma postać wizyty osobistej windykatora oraz mediacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem

Prawidłowo prowadzona windykacja polubowna jest w stanie dać bardzo dobre efekty. W przekazywanych dłużnikowi informacjach podkreśla się konsekwencje braku spłaty, czyli większe koszty i skierowanie sprawy na drogę sądową. Ostrzeżenia dotyczą również wpisania dłużnika do biur informacji gospodarczej, inaczej biur dłużników, na przykład BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej.

Zwykle dłużnik posiada możliwość rozłożenia długi na raty, które są możliwe do łatwiejszej spłaty, dzięki czemu zadłużenia można pozbyć się łatwo. Dodatkowo także podjęcie współpracy przez dłużnika na tym etapie pozwala na wyeliminowanie znacznych kosztów związanych z windykacją.

Windykacja sądowa – twarda

Gdy jednak windykacja polubowna nie przynosi odpowiednich efektów i dłużnik uchyla się od spłaty zobowiązania, wtedy najczęściej sprawa trafia na drogę sądową. W tym przypadku także może być ona prowadzona przez firmę windykacyjną – zatrudniają one wykwalifikowanych prawników specjalizujących się w tej dziedzinie i dzięki temu ich usługi są też tak skuteczne.

Głównym celem windykacji karnej jest uzyskanie sądowego wyroku czy też nakazu zapłaty, który również powinien posiadać specjalną klauzulę wykonalności, aby na tej podstawie wykonać egzekucję komorniczą. Niestety, nie zawsze jest ona w pełni skuteczna, ponieważ dłużnik może ukryć swój majątek, dlatego też zaspokojenie roszczenia nastąpić może częściowo lub też wcale.

Windykacja komornicza, pokomornicza i karna

Wyróżnia się również takie formy windykacji jak komornicza i pokomornicza oraz karna. Windykacja komornicza i pokomornicza obejmuje kontakty z komornikiem w celu przekazania egzekucji i wykonania jej z danego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości. Również może ona włączać wywiad gospodarczy, czyli poszukiwanie majątku dłużnika, który potrzebny jest do zaspokojenia roszczenia wierzyciela.

Natomiast windykacja karna włącza czynności realizowane w ramach postępowania karnego przeciwko dłużnikowi, na przykład w sytuacji, gdy dokonał on uszczuplenia swojego majątku, który podlega egzekucji.

 

Comments are closed.