Jaki wpisać stan cywilny po rozwodzie?

Podobnie jak wejście w związek małżeński powoduje zmianę stanu cywilnego, tak rozwód również zmienia jego nazwę. W jakim stanie cywilnym znajduje się osoba po rozwodzie?

Czym jest stanem cywilnym?

Termin stanu cywilnego odnosi się do sytuacji prawnej, w jakiej znajduje się osoba, która określa ją pod kątem prawa.

Stan cywilny, chociaż najczęściej kojarzony jest z tym, czy dana osoba jest wolna, w małżeństwie, po rozwodzie czy też po śmierci małżonka, ma jednak znacznie szersze zastosowanie. Określa się nim bowiem również kwestie jak pokrewieństwo, przynależność, więzy łączące z innymi osobami.

Określenie stanu cywilnego konieczne jest w kontekście prywatnoprawnym, na przykład w celu stwierdzenia faktów jak narodziny, śmierć, stosunków rodzinnych, a także w kontekście publicznoprawnym, na przykład w celu prowadzenia ewidencji, statystyk.

Jaki jest stan cywilny po rozwodzie?

Gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do rozwodu, wówczas nie tylko rozwiązuje się dotychczasowy związek małżeński, dzieli majątek i ustala opiekę nad dziećmi i alimenty. Również dochodzi do zmiany stanu cywilnego.

Przede wszystkim stan cywilny po rozwodzie jest ustalany właśnie na podstawie poprzedniego związku małżeńskiego, dlatego też rozwodnicy nie otrzymują z powrotem stanu jak panna i kawaler, natomiast określani są jako rozwódka oraz rozwodnik. Alternatywnie stosowane są również terminy jak rozwiedziona oraz rozwiedziony.

Jaki stan cywilny wpisać do dokumentów po rozwodzie?

Gdy konieczne jest wypełnienie dokumentów po rozwodzie, które wymagają wpisania stanu cywilnego, w takim przypadku trzeba podać swój stan określony właśnie jako rozwódka oraz rozwodnik albo jako rozwiedziona oraz rozwiedziony.

W tym celu należy wypełnić odpowiednią rubrykę znajdującą się w dokumencie, wpisując do niego nazwę stanu cywilnego zgodnie z obecną sytuacją.

Czy stan cywilny po rozwodzie może się zmienić?

Oczywiście, stan cywilny osoby po rozwodzie może znów ulec zmianie. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy osoba ta ponownie wchodzi w związek małżeński. Wtedy może uzyskać ona status żony albo męża.

Również wtedy, gdy dochodzi do śmierci małżonka, może ona otrzymać status określany jako wdowiec albo wdowa.

Warto więc pamiętać o tym, że stan cywilny po rozwodzie ulega zmianie, dlatego też należy wtedy wpisywać w dokumentach nie stan jako mąż czy żona, ale jako rozwódka oraz rozwodnik albo jako rozwiedziona oraz rozwiedziony.

Comments are closed.