Czy możliwe jest unieważnienie małżeństwa kościelnego?

Sprawy rozwodowe toczące się w sądach pozwalają na uzyskanie rozwodu na gruncie prawa cywilnego. Według prawa kanonicznego, kościelnego nie powodują one jednak rozwiązania związku małżeńskiego, dlatego nawet po rozwodzie małżonkowie teoretycznie są nadal ze sobą z punktu widzenia Kościoła. Czy zatem możliwe jest unieważnienie małżeństwa kościelnego?

Małżeństwo cywilne a kościelne

Dzisiaj małżeństwo w Polsce może być zawarte na kilka sposobów, a mianowicie może być to:

  • ślub cywilny
  • ślub kościelny
  • ślub konkordatowy

Ślub cywilny zawierany jest tylko w urzędzie stanu cywilnego, z kolei ślub kościelny wyłącznie w kościele, dlatego nie ma on skutków dla prawa cywilnego.

Najczęściej obecnie zawierane są śluby konkordatowe, które odbywają się w kościele, ale również mają one skutki prawne i pozwalają zawrzeć związek małżeński tak, jak w urzędzie stanu cywilnego.

Rozwód cywilny powoduje skutki w przypadku małżeństwa zawartego jako cywilne oraz jako konkordatowe. Nie wpływa on jednak według nauk Kościoła na małżeństwo kościelne, które w jego myśl ma być nierozerwalne.

Czy rozwód kościelny jest możliwy?

Chociaż według Kościoła małżeństwo kościelne jest nierozerwalne, to jednak istnieje procedura, która pozwala na jego unieważnienie. Potocznie jest ona określana jako rozwód kościelny, jednak według nauk Kościoła rozwód tego rodzaju nie jest niemożliwy, dlatego proces ten nazywa się unieważnieniem małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego możliwe jest jedynie w określonych przypadkach. Trzeba zatem spełnić odpowiednie warunki, a także zapłacić za procedurę.

Kiedy możliwy jest rozwód kościelny?

Żeby doszło do rozwodu kościelnego, muszą być spełnione odpowiednie wymogi. Najważniejsze są w tym przypadku powody rozwodu kościelnego, które muszą odnosić się do sytuacji, które spowodowały, że małżeństwo nie było ważne już od samego początku.

Wobec tego powodami rozwodu kościelnego mogą być między innymi zatajenie przed drugim małżonkiem swojej bezpłodności, oszustwo małżonka, choroby psychiczne, inna wiara lub brak wiary drugiej strony, pokrewieństwo małżonków, nieodpowiedni wiek.

Katalog przyczyn jest bardzo szeroki, dlatego też w większości przypadków uzyskanie rozwodu kościelnego małżonków, którym zależy na takim rozwiązaniu małżeństwa, jest możliwe.

Jaka jest cena rozwodu kościelnego?

Żeby można było uzyskać rozwód kościelny, konieczne jest wniesienie opłaty. Cena za tego typu procedurę często utrzymywana jest w tajemnicy, ponieważ Kościół nie stosuje jednego obowiązującego cennika. Zatem, ile kosztuje rozwód kościelny?

Zazwyczaj koszt rozwodu kościelnego liczony jest w tysiącach złotych. Zwykle ceny znajdują się na poziomie od około 2 tysięcy złotych do 3 tysięcy złotych, lecz mogą być one również w określonych przypadkach wyższe. Zapłata może wynosić nawet po kilkanaście tysięcy złotych.

Trudno zatem jednoznacznie wskazać, ile będzie dokładnie kosztować rozwód kościelny.

Jak rozpocząć procedurę rozwodu kościelnego?

Podobnie jak w przypadku zwykłego rozwodu, także w procedurze rozwodu kościelnego konieczne jest przejście specjalnej procedury.

Przede wszystkim konieczny będzie wniosek o rozwód kościelny, który składany jest w sądzie kościelnym. W razie potrzebny konieczne są też inne dokumenty, które wystawiane są przez lokalnego proboszcza.

W trakcie rozwodu kościelnego odbywa się również przesłuchanie stron. Strony są przesłuchiwane osobno. Dodatkowo również mogą być przesłuchiwani świadkowie.

Czas potrzebny na uzyskanie rozwodu kościelnego wynosi niekiedy nawet kilka lat, chociaż niedawno wprowadzona została szybsza procedura, która pozwala na uzyskanie go już w ciągu 45 dni.

Comments are closed.