Na czym dokładnie polega rozpad pożycia małżeńskiego?

Aby doszło do orzeczenia rozwodu, muszą być spełnione określone warunki. Wśród nich znajduje się rozpad pożycia małżeńskiego. Czym dokładnie jest ten stan? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące braku pożycia.

Na czym polega rozpad pożycia małżeńskiego?

Żeby sąd orzekł rozwód, musi nastąpić zupełny, całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Termin pożycia małżeńskiego jest zatem bardzo często kwestią pytań małżonków, którzy chcą zdecydować się na rozwód. Czym dokładnie jest pożycie i jak dochodzi do jego rozpadu?

Rozpad pożycia małżeńskiego, określany również jako ustanie pożycia małżeńskiego, jest stanem, w którym pomiędzy małżonkami nie ma już pożycia małżeńskiego.

Pod pojęciem pożycia małżeńskiego znajduje się rodzaj wspólnoty pomiędzy małżonkami, która ma charakter trwały i widoczna jest ona na różnych płaszczyznach.

Pożycie małżeńskie następuje na 3 głównych płaszczyznach, a dokładnie:

  • duchowej
  • fizycznej
  • gospodarczej

Rozpad pożycia duchowego

W przypadku pożycia duchowego mówi się przede wszystkim o uczuciu łączącym małżonków. Wówczas ma miejsce zanik miłości, dlatego też małżonkowie nie czują się już ze sobą dobrze, nie chcą ze sobą być, ponieważ pomiędzy nimi nie ma więzi duchowej.

Rozpad pożycia fizycznego

Drugą płaszczyzną, na której może dojść do rozpadu pożycia małżeńskiego, jest płaszczyzna fizyczna. W tym przypadku jest to przede wszystkim brak współżycia pomiędzy małżonkami, ale również brak chęci innych kontaktów fizycznych, na przykład wspólnego przebywania we własnym towarzystwie.

Rozpad pożycia gospodarczego

Z kolei rozpad pożycia gospodarczego odnosi się do sytuacji, gdy małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego. W takim przypadku jeden z nich może się wyprowadzić do innego miejsca. Warto też wskazać, że nie jest to niezbędny warunek, ponieważ małżonkowie mogą nadal prowadzić wspólne gospodarstwo domowe przed rozwodem, na przykład wtedy, gdy jeden z nich nie może wyprowadzić się ze względu na brak czy niskie zarobki.

Jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego?

Aby można było otrzymać rozwód, pomiędzy małżonkami powinno dojść do rozpadu pożycia na trzech głównych płaszczyznach. Wobec tego, jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego?

W tym celu przede wszystkim opisuje się rozkład pożycia w pozwie rozwodowym. Można szczegółowo zaprezentować w nim różne sytuacje, na przykład brak zainteresowania rodziną, wspólnym spędzaniem czasu, wyprowadzkę, które świadczą o braku pożycia małżeńskiego. Można też zachować dowody w postaci wiadomości, nagrań.

Comments are closed.