Jak uzyskać rozwód bez zgody małżonka? Wyjaśniamy!

W wielu sytuacjach jeden z małżonków chce się rozwieść, natomiast drugi nie wyraża na to zgody. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście można nie otrzymać rozwodu? Sprawa jest jasna na gruncie prawa, warto więc poznać bliżej przepisy, które mówią o tym, kiedy rozwód jest możliwy, a kiedy jego uzyskanie nie będzie dostępne.

Czy małżonek może nie wyrazić zgody na rozwód?

Rozwód jest rozwiązaniem związku małżeńskiego, dlatego też na jego skutek małżonkowie rozchodzą się, a ich majątek wspólny ulega podzieleniu. Gdy małżonkowie mieli dzieci, rozwód również powoduje ustalenie szczegółów związanych z opieką nad dziećmi oraz z płatnością alimentów.

Gdy jeden z małżonków chce się rozwieść, w takim przypadku bardzo często pojawia się kwestia jak brak zgody na rozwód jednej ze stron. Wtedy drugi z małżonków nadal chce utrzymać małżeństwo.

Przyczyn takiego stanu może być dużo, na przykład brak zgody może wynikać ze względów religijnych, ale również może być on związany z obawą o dalsze życie, gdy drugi małżonek był źródłem utrzymania.

Wobec tego jeden z małżonków może nie dać drugiemu zgody na rozwód, jednak należy pamiętać o tym, że sprzeciw tego typu nie będzie miał znaczenia pod kątem prawnym.

Brak zgody na rozwód a prawo

Żeby doszło do rozwodu, drugi z małżonków wcale nie musi zgodzić na rozwód Ostrowiec Świętokrzyski. Może zatem dojść do rozwodu również bez wyrażania przez niego zgody, a nawet przy sprzeciwie.

Przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego wskazują dokładnie, kiedy możliwe jest uzyskanie rozwodu, a kiedy sąd go nie udzieli.

Rozwód jest możliwy do uzyskania wtedy, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie nie są połączeni więzami emocjonalnymi, duchowymi, fizycznymi.

Z drugiej strony przepisy wskazują, że sąd nie da rozwodu wtedy, gdy pojawiają się przeszkody w jego udzieleniu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji jak:

  • negatywny wpływ na dobro małoletnich dzieci
  • ubieganie się o rozwód tego małżonka, który jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa
  • sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego, na przykład w sytuacji, gdy jedne z małżonków jest niepełnosprawny, dochodzi do zaniedbania obowiązków wobec rodziny

Takie przypadki sąd zawsze bada indywidualnie, dlatego też może okazać się, że wtedy, gdy jeden z małżonków nie chce dać rozwodu, a przy tym zostanie spełniony jeden z powyższych wymogów, wówczas rozwód nie będzie udzielony. Nie ma to jednak bezpośredniego przełożenia na to, czy małżonek chce, czy nie chce dopuścić do rozwodu.

Jak uzyskać rozwód, gdy małżonek nie wydaje na niego zgody?

Sprawy dotyczące rozwodów, gdy małżonkowie nie są pomiędzy sobą zgodni, mogą być bardzo trudne, czasochłonne i stresujące. W takim przypadku warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy prawnika.

Skorzystanie z pomocy prawnika jest też wskazane w sytuacji, gdy rozwód ma odbywać się przy orzeczeniu winy. Takie rozwody wymagają przeprowadzenia procesu dowodowego, aby określić, który z małżonków doprowadził do rozpadu związku. Są one zatem dłuższe od rozwodów bez orzekania o winie.

W takiej sytuacji prawnik może dokładnie zapoznać się z konkretną sprawą, a następnie może on również przygotować niezbędne dokumenty, które będą potrzebne to rozpoczęcia procesu rozwodowego, a następnie reprezentować w nim swojego klienta.

Gdy zatem chodzi o rozwód bez zgody współmałżonka, jego uzyskanie jest jak najbardziej możliwe, ponieważ drugi małżonek nie musi jej wyrażać. Warto jednak pamiętać vo tym, że istnieją sytuacje, gdy sąd nie orzeknie rozwodu z powodu określonych przyczyn, na przykład wtedy, gdy o rozwód będzie ubiegać się małżonek, który zdradził, czyli jest on wyłącznie winny rozpadu związku.

Comments are closed.