Jak następuje podział majątku przy rozwodzie?

Rozwiedzenie się małżonków może oznaczać konieczność przeprowadzenia podziału majątku. Jak prowadzony jest podział majątku podczas rozwodu? Sprawdź najważniejsze informacje związane z tą procedurą!

Na czym polega podział majątku?

Podział majątku jest rodzajem procedury, która prowadzi do podzielenia wspólnego majątku. Jest ona stosowana między innymi wtedy, gdy małżonkowie rozwodzą się ze sobą, ale również na skutek otrzymania spadku czy darowizny, gdy jest kilku spadkobierców albo obdarowanych.

Skoncentrujmy się tutaj na kwestii jak podział majątku po rozwodzie, ponieważ to właśnie ona ma miejsce najczęściej.

Do podziału majątku po rozwodzie dochodzi wtedy, gdy małżonków łączyła wspólność majątkowa małżeńska. To rodzaj wspólności, do której dochodzi automatycznie na skutek zawarcia małżeństwa. Od tego momentu majątek gromadzony przez jednego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego. Zasadniczo dzielony jest on po 50% na męża oraz po 50% na żonę.

Czy podział majątku po rozwodzie zawsze jest konieczny?

Podział majątku pomiędzy małżonkami na skutek rozwodu nie jest konieczny w sytuacji, gdy pomiędzy nimi obowiązywała rozdzielność majątkowa. Rozdzielność ta, która określana jest również potocznie jako intercyza, powoduje, że pomiędzy małżonkami nie dochodzi do wspólności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa najlepiej zawrzeć jeszcze przed pobraniem się, ale również jest to możliwe już w trakcie trwania małżeństwa. Do tego celu konieczne jest udanie się do kancelarii notarialnej, ponieważ rozdzielność musi mieć formę aktu notarialnego.

Warto też wskazać, że rozdzielność majątkowa powoduje, że możliwy jest podział majątku przed rozwodem. Wtedy małżonkowie dzielą dotychczasowy majątek wspólny, który zgromadzili w trakcie małżeństwa, by mieć dwa osobne majątki osobiste.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Najlepiej, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku. Można wtedy przeprowadzić już podział majątku przed rozwodem, aby następnie przedstawić w sądzie porozumienie małżeńskie, które zawiera szczegóły podziału. Wówczas proces jest bardzo łatwy i szybki.

Niestety, nie zawsze małżonkowie są zgodni co do podziału posiadanego majątku. W takim przypadku przeprowadza się procedurę sądową, do której konieczny jest wniosek o podział majątku wspólnego.

Wniosek ten powinien zawierać informacje dotyczące majątku małżonków, a także propozycję jego podziału. Warto jednak pamiętać o tym, że sąd może przeprowadzić inny podział niż zaproponowany przez małżonka, jeżeli okaże się, że nie jest on sprawiedliwy.

Dużo problemów w takiej sytuacji sprawia również podział majątku, w ramach którego znajduje się nieruchomość. Wtedy, gdy małżonkowie nie są zgodni co do podziału, jeden z nich może przejąć nieruchomość i spłacić drugiego, ale też nieruchomość może być sprzedana, a zysk ze sprzedaży podzielony.

Sprawy o podział majątku po rozwodzie – czy konieczny jest prawnik?

Bardzo często sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie są bardzo skomplikowane i stresujące, dlatego też często wybierana jest wtedy pomoc specjalisty – prawnika.

Doświadczony adwokat albo radca prawny mogą wtedy zapewnić klientowi kompleksową pomoc, między innymi przeanalizować sytuację, w której się znajduje, przygotować pozew o podział majątku, a następnie uczestniczyć w procesie, reprezentując klienta.

Wsparcie dobrego adwokata może w takim przypadku znacznie ułatwić przejście ego skomplikowanego procesu i często pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego wyroku sądowego.

Z ofertami kancelarii prawnych zapewniających fachową pomoc osobom rozwodzącym się można zapoznać się w sieci i wybrać taką, która oferuje pełne wsparcie.

Comments are closed.