Czym się różni separacja od rozwodu?

Separacja i rozwód nie są tym samym, dlatego warto poznać główne różnice pomiędzy tymi dwoma terminami. Jakie skutki niesie za sobą separacja małżonków? Czym dokładnie różni się ona od separacji? Kiedy warto zdecydować się na separację, a kiedy na rozwód? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z tymi dwoma procedurami.

Na czym polega separacja?

Termin separacji odnosi się do procedury prowadzonej przed sądem, która powoduje odseparowanie małżonków, jednak nie niesie ona za sobą konsekwencji w postaci rozwiązania małżeństwa.

Zatem główna różnica między rozwodem a separacją odnosi się do tego, że rozwód rozwiązuje związek małżeński, natomiast separacja nie ma takich skutków. Oznacza to również, że małżonek w separacji nie może wejść w inny związek małżeński, nie może on powrócić do swojego rodowego nazwiska.

W ramach separacji może jednak dojść do orzeczenia ustania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, czyli uzyskują oni wtedy dwa osobne majątki osobiste. Także może dojść do ustalenia kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz opieką nad małoletnimi dziećmi.

Trzeba też zaznaczyć, że jeżeli małżonkowie są w separacji oraz dojdzie do śmierci jednego z nich, w takim przypadku drugi nie może dziedziczyć jego majątku, tak jak ma to miejsce po rozwodzie.

Warto też podkreślić, że możliwa jest separacja w trakcie rozwodu, która pozwala na szybsze uzyskanie skutków niż w przypadku rozwodu, który może trwać znacznie dłużej, na przykład przy ustalaniu winy jednego z małżonków za jego rozpad.

Na czym polega rozwód?

Jak wspomniano wcześniej, rozwód jest sytuacja, gdy dochodzi do całkowitego ustania małżeństwa. Zostaje ono rozwiązane na gruncie prawa, dlatego też małżonkowie nie są już wtedy ze sobą związani węzłem małżeńskim. Czym sie rozni rozwod od separacji?

Przede wszystkim najważniejszą kwestią jest tutaj skutek tego procesu, ponieważ separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, natomiast rozwód ma takie konsekwencje.

Na skutek rozwodu można również zmienić nazwisko – powrócić do swojego nazwiska rodowego, a także można zawrzeć nowy związek małżeński. Należy też podkreślić, że na skutek rozwodu nie dochodzi do konieczności pomagania drugiemu małżonkowi, gdy znajdzie się on w trudnej sytuacji. Jest to natomiast konieczne wtedy, gdy orzeczona zostanie separacja.

Rozwód czy separacja – co wybrać? Przede wszystkim warto kierować się oczekiwaniami. W przypadku definitywnego rozpadu małżeństwa rozwód będzie najlepszy. Separacja może pomóc wtedy, gdy małżonkowie nie są pewni, że chcą się rozstać.

Comments are closed.